» Urząd Miasta Lublin


Branża: Urząd
Województwo:
lubelskie
Miejscowość:
Lublin
Adres (ulica, nr):
Plac Króla Władysława Łokietka 1
Telefon:
81 466 1000
Fax:
81 466 1001
Szczegółowy opis:

Urząd jest bardzo przyjazny osobom niepełnosprawnym. Na stronie internetowej Urzędu, w zakładce "UM dla niepełnosprawnych" znaleźć można wszystkie dostępne - w tym temacie - informacje.

Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje Mieszkańców w godzinach:
- w poniedziałki, wtorki od 7:45 do 16:45,
- we środy, czwartki, piątki od 7:45 do 15:15.

Z Urzędem Miasta Lublin współpracuje OŚRODEK INFORMACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00
ul. Władysława Kunickiego 59
20-422 Lublin
tel. 81 466 2066
fax 81 466 2067
e-mail: oion@lublin.eu
Ośrodek usytuowany jest w pobliżu przystanków autobusowych w obiekcie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem znajdują się bezpłatne parkingi.

Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych działa jako część Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Obywatelskich Miasta Lublin.
W Ośrodku BEZPŁATNE informacje i porady otrzymają:
- osoby niepełnosprawne, ich rodzice i opiekunowie
- instytucje i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
- pracodawcy i potencjalni pracodawcy osób niepełnosprawnych
Pracownicy Ośrodka udzielają kompleksowych informacji i porad dotyczących problematyki niepełnosprawności a w szczególności w zakresie:
1. Obowiązujących systemów orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych
2. Praw osób niepełnosprawnych
3. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego
4. Zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze
5. Spraw dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów
6. Likwidacji barier funkcjonalnych - architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się
7. Działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby niepełnosprawne
8. Rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
9. Ulg i uprawnień wynikających z obowiązującego ustawodawstwa
10. Ustawowego wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych
11. Instytucji wspierających osoby niepełnosprawne
12.Spraw dotyczących organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
13. Programów finansowanych ze środków PFRON
14. Funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin, jak też w zakresie sposobu poruszania się po nim w celu szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy
W razie potrzeby można skorzystać z BEZPŁATNEJ informacji i pomocy doświadczonych specjalistów (najlepiej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu):
- prawnika - środa w godzinach 13.00 - 15.00
- doradcy zawodowego - środa w godzinach 11.00 - 12.00
- psychologa - czwartek w godzinach 13.00 - 15.30
- tłumacza migowego - termin po uzgodnieniu
Przy Ośrodku działają grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.