Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Aktywna Firma szansą dla niepełnosprawnych

Kategoria: Praca Dodano: 2014-04-01

Na Śląsku  powstał pomysł na aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną

Aktywna Firma szansą dla niepełnosprawnych (?!)

- „Aktywna Firma” jest przykładowym modelem aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W swym założeniu ma być to zarabiający na siebie podmiot, który z jednej strony będzie uczył niepełnosprawnych wytwarzania konkretnych przedmiotów, jak również dawał im pracę w realizacji pozyskanych przez siebie zleceń, a z drugiej strony ma za zadanie znalezienie dla nich zatrudnienia na chronionym i otwartym rynku pracy  - mówi Alicja Badetko, specjalista ds. upowszechniania projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, w ramach którego do warunków polskich adaptowany jest niemiecki model aktywizacyjny, sprawdzony u partnera projektu, czyli: Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii.

„Aktywna Firma” będzie współpracowała zarówno z administracją samorządową, ZAZ-ami i WTZ-tam. Dla ostatnich dwóch podmiotów nie będzie konkurencją, a raczej wsparciem w dalszej aktywizacji społeczno-zawodowej ich uczestników. Jego zadaniem jest przede wszystkim pokazanie, że wspólne działania pomiędzy powyższymi instytucjami przyczynią się do „wypuszczenia” na rynek pracy (chroniony lub tzw. otwarty) jak największej liczby osób niepełnosprawnością. Równolegle dążyć się będzie do umożliwienia tym ludziom zatrudnienia, które będzie opłacalne finansowo dla „Aktywnej Firmy”, a jednocześnie przyniesie korzyść samym zainteresowanym.

- Natomiast innowacyjność pomysłu polega na tym, że w „Aktywnej Firmie” jednym z pracowników jest menedżer zatrudnienia, który będzie pozyskiwał zlecenia oraz szukał pracy osobom z niepełnosprawnością. Jednocześnie chcielibyśmy, aby niepełnosprawni otrzymywali najniższe krajowe wynagrodzenie - mówi Badetko.

Model, o którym piszemy, z założenia byłby podmiotem prawnym rozumianym jako: firma, spółka z o.o. non profit, organizacja pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą w tym spółdzielnia socjalną. Osoby, które są w pierwszym rzędzie w niej zatrudnione to: dyrektor, menager zatrudnienia, trener pracy, natomiast kadrę stanowią trenerzy zawodu, czyli eksperci w danych dziedzinach, którzy towarzyszą osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu pracy (zarówno przy przygotowaniu zawodowym jak iw miejscu zatrudnienia).

Finansowanie Aktywnej Firmy pochodziłby z dotacji samorządowych, krajowych i środków unijnych, zwrotnych i bezzwrotnych źródeł finansowania dostępnych dla przedsiębiorców (np. kredyty) oraz dla podmiotów ekonomii społecznej (choćby z niskooprocentowane pożyczki), a także działalności quasi agencji pracy (oddelegowania swoich pracowników do firm zewnętrznych) oraz szkoleń przeprowadzanych u pracodawców z zakresu Systemu Obsługi Dofinansowań lub wykonania w tych przedsiębiorstwach audytu dotyczącego warunków miejsc pracy osób z niepełnosprawnością.

Model, którego założenia są zgodne z prawem polskim, planowany jest do prowadzenia „w życie”, w kilku miejscach województwa śląskiego. W chwili obecnej trwają ustalenia, gdzie dokładnie.

Międzynarodowy projekt „Ponad granicami walczymy z barierami” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Realizowany jest kwietnia 2012 r. do lipca 2014 r. przez 3 organizacje z terenu woj. śląskiego: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” w Katowicach, Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Rudy Śląskiej, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób z Niepełnosprawnością i Ich Otoczenia „Razem” z Rybnika we współpracy z Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii.

AB.

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Telekariera - nowatorski program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo

Wydarzenia,

Telekariera to nowatorski program zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę i umiejętności podczas szkoleń i płatnych staży. Teleka...

Dodano: 2012-03-09

Poznaj przywileje pracujących niepełnosprawnych

Praca,Prawo pracy

Dzięki społecznej kampanii "Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy" o problemie niepełnosprawnych w pracy stało się dosyć głośno. Wielu pracodawców pozbyło się dzięki niej licznych stereotypów, upr...

Dodano: 2011-10-27

Fundacja na Rzecz Aktywności Niepełnosprawnych "SIŁA SERC

Pomoc i wsparcie,

Fundacja Na Rzecz Aktywności Niepełnosprawnych "SIŁA SERC", jest organizacją działająca na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z 06 kwietnia 1984 roku. Fundacja ma osobowość prawną, z siedzib...

Dodano: 2012-02-16

Aktywizacja w praktyce

Praca,Szukanie pracy

Kilkunastu uczestników międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami” otrzymało już szansę odbycia praktyk lub staży zawodowych w placówkach publicznych oraz firmach (także w tzw....

Dodano: 2013-11-20

Dodanie oferty pracy dla osób z niepełnosprawnością

Konektia.pl - pomoc w obsłudze portalu,-

Jesteś pracodawcą? Szukasz darmowej możliwości dodania oferty pracy? - Konektia.pl koncentruje wokół siebie społeczność osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Część z nich aktywnie szuka pracy...

Dodano: 2011-12-30

Uprawnienia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Praca,Szukanie pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się w Polsce coraz bardziej powszechne. Pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają wykwalifikowane osoby, które są niepełnosprawne. Dla pracodawców to szan...

Dodano: 2012-01-05

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz