Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Rozumowanie indukcyjne

Kategoria: Kreatywność i twórczość Dodano: 2012-05-12

Kolejną operacją wspomagającą twórcze myślenie jest indukcja, a ściślej rozumowanie indukcyjne. „Rozumowanie indukcyjne polega na wyciąganiu wniosków z niepełnego zbioru przesłanek. (…) rozumowanie indukcyjne w znacznie większym stopniu <niż rozumowanie dedukcyjne> zawiera element zgadywania, domyślania się i wykorzystywania informacji niepełnych. Jest więc bliskie temu, co łączymy z intuicją”[1].

 

Istnieje kilka odmian rozumowania indukcyjnego. Należą do nich: analogie, klasyfikowanie, uzupełnianie serii. W tym momencie zajmiemy się tylko analogią, ze względu na jej sprawdzone właściwości.

 

„Analogia jest związkiem między dwoma obiektami opartym na podobieństwie ich wewnętrznej struktury. Z tego punktu widzenia za obiekty analogiczne możemy uznać na przykład szkołę i ul. (…) Inaczej mówiąc, analogię konstytuuje wspólnota relacji między kilkoma elementami każdego członu analogii, a nie wspólnota pojedynczej cechy. Tworząc analogię powinniśmy pamiętać, że nie każde podobieństwo jest podobieństwem struktur, a zatem, że dwa obiekty podobne pod jakimś względem nie muszą być wobec siebie analogiczne”[2].

 

Analogia ma strukturę relacji, dlatego często na jej oznaczenie stosuje się zapis formalny:

 

A:B::C:D

 

co oznacza, iż A ma się do B tak, jak C ma się do D (relacja między obiektami nie musi być wyrażona dosłownie, bardzo często ma charakter domyślny).

 

W jaki sposób tworzy się analogię? Najprościej rzecz ujmując formułowanie analogii może przybrać postać coś jest jak coś.

 

Przykłady:

 Nauczyciel jest jak górski przewodnik.

 Nauczyciel jest jak trąba powietrzna.

Nauczyciel jest jak gniew oceanu.

Nauczyciel jest jak widmo.

Nauczyciel jest jak wulkan.

 

Edward Nęcka (2005) uważa, że analogia jako narzędzie w procesie twórczym spełnia dwie funkcje: pomaga w zrozumieniu trudnych treści, upraszczając je a także „zapewnia procesowi twórczemu szeroką gamę informacji do przetworzenia, tym samym ułatwiając przejście od jednego obiektu lub jednej dziedziny wiedzy do zupełnie innych obszarów wiedzy. (…) Pierwsza funkcja analogii polega na oswojeniu czegoś dziwnego, a druga na udziwnieniu czegoś znanego”[3].

 

Wyróżnia się więc analogię trafną, kiedy to człon porównujący jest prosty, bardziej oczywisty niż człon porównywalny a analogia jest zrozumiała sama przez się. Na przykład: Życie jest jak jazda na rollercoaste`rze.

 

Analogia nośna charakteryzuje się natomiast tym, iż obiekt i nośnik pochodzą z różnych dziedzin wiedzy a użycie ich razem ze sobą budzi zdziwienie oraz wymaga wytłumaczenia. Nęcka (2005) podaje taki oto ciekawy przykład: „Zagrożony wybuchem zbiornik z gazem jest jak cywilizacja, której grozi upadek”[4].

 

Praca z analogiami jest niezwykle pasjonująca, dlatego serdecznie ją polecam. Jest to efektywna gimnastyka umysłowa, która niesie ze sobą wiele korzyści. 

 

 

Źródło:

Nęcka E. Orzechowski J., Szymura A., Trening twórczości, Gdańsk 2005

(opracowanie własne)[1] Nęcka E. Orzechowski J., Szymura A., Trening twórczości, s. 77, Gdańsk 2005

[2] Nęcka E. Orzechowski J., Szymura A., Trening twórczości, s. 77, Gdańsk 2005

[3] Nęcka E. Orzechowski J., Szymura A., Trening twórczości, s. 80, Gdańsk 2005

[4] Nęcka E. Orzechowski J., Szymura A., Trening twórczości, s. 81, Gdańsk 2005

 

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
D jak dedukcja

Kreatywność i twórczość,-

Dedukuję, dedukuję i przestać dedukować nie potrafię. Jak raz się zacznie, to trudno się opamiętać i poskromić swoje wodze fantazji. Rzekomo istnieje przesąd mówiący, iż myślenie logiczne w skład k...

Dodano: 2012-05-06

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz