Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Samorealizacja jako wyznacznik jakości życia

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-02-28

Zainteresowania. Pasje. Hobby. Warto je mieć. By zająć sobie czas. Zrelaksować się. Odkryć coś nowego. Rozwinąć swoje możliwości. Samorealizować się. Być szczęśliwym.

 

Samorealizacja silnie związana jest z jakością życia. Uważam nawet, że to działania samorealizacyjne wpływają na kształt życia, decydując o jego jakości. Mihaly Csikszentmihalyi- amerykański profesor psychologii i zarządzania uważa, że jakość życia nie zależy wcale od tego co myślą o nas inni ludzie ani od tego jakie zasoby materialne posiadamy. Kwintesencją naszej egzystencji są nasze myśli o nas samych i to, za kogo się uważamy.

 

Poprawa jakości życia zależy od podniesienia jakości przeżywanych doświadczeń. Przyjemność i satysfakcja stanowią o jakości życia, przy czym najbardziej istotna jest satysfakcja. „Wydarzenia satysfakcjonujące to takie, w których nie tylko realizujemy oczekiwania czy potrzeby, ale dzięki którym wykraczamy poza to, co zaplanowane i osiągamy coś nieoczekiwanego; coś, czego nie spodziewaliśmy się wcześniej. Satysfakcję charakteryzuje ruch naprzód: poczucie nowości, osiągnięcia (…) jest wynikiem sporej koncentracji uwagi”[1].

Autor twierdzi, że człowiek zmienia się po zaistnieniu satysfakcjonującego doświadczenia, gdyż wpływa ono na rozwiniecie się jaźni, co w konsekwencji prowadzi do ukształtowania się bardziej złożonej świadomości. Satysfakcja pojawia się wówczas, „kiedy możliwości działania, postrzegane przez człowieka, są odpowiednie do jego zdolności. (…) Satysfakcja pojawia się na granicy pomiędzy nudą a napięciem, kiedy stopień trudności zadania jest odpowiedni do zdolności wykonującej je osoby” [2]. Na satysfakcję składa się osiem czynników, które Autor wyłonił w trakcie swoich wieloletnich badań. „Po pierwsze, doświadczenie to na ogół występuje, kiedy zabieramy się do zadań, które mamy szansę ukończyć. Po drugie, musimy być w stanie skoncentrować się na swoich czynnościach. Po trzecie i po czwarte, koncentracja jest na ogół możliwa, gdy zadanie wyznacza jasne cele i dostarcza natychmiastowej informacji zwrotnej. Po piąte, należy działać w stanie głębokiego- lecz nie wymagającego wysiłku – zaangażowania, które eliminuje ze świadomości problemy i niepokoje codziennego życia. Po szóste, doświadczenia sprawiające satysfakcję dają jednocześnie poczucie kontrolowania własnych działań. Po siódme, zanika niepokój i zastanawianie się nad sobą, lecz równocześnie po doświadczeniu przepływu zyskuje się niezwykle silne poczucie jaźni. Wreszcie, zmienia się poczucie czasu- godziny mijają w kilka minut, minuty zaś mogą rozciągać się na całe godziny” [3].

 

Doświadczanie satysfakcjonujących doznań jest głównym zadaniem działań wytwarzających optymalne doświadczenie (flow). Przepływ występuje wówczas, gdy człowiek jest tak pochłonięty swoją czynnością wykonując ją niemalże automatycznie. „Człowiek nie zdaje sobie sprawy z własnej osoby, jako czegoś odrębnego od wykonywanej czynności” [4]. Przepływ wyraża wrażenie ruchu, który wykonywany jest zdawało by się bez jakiegokolwiek wysiłku.

 

Na podstawie:

Csikszentmihalyi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Taszów 2005

Cytaty: Csikszentmihalyi M., Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Taszów 2005 s. 91,92 [1], s. 102 [2], s. 96 [3], s. 103 [4].

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Aron Lee Ralston – siła do przeżycia

Z życia wzięte,-

Miłość do góry i niebezpiecznych wypraw niejednokrotnie bywa zdradliwa. Tak też było w przypadku amerykańskiego wspinacza Arona Lee Ralstona.

Dodano: 2012-06-05

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz