Konektia.pl - Portal Społecznościowy Dla Osób Niepełnosprawnych

Od pasji do samorealizacji

Kategoria: Pomoc i wsparcie Dodano: 2012-02-28

Michaś, lat 9. Od czterech lat wielki pasjonat modelarstwa lotniczego. Kiedy rozkłada swoje przybory do pracy wszyscy wiedzą, że przez najbliższe kilka a nawet kilkanaście godzin będzie nieobecny. Dla wszystkich. Bez wyjątków. Pasja pomaga mu pogodzić się z niepełnosprawnością- tłumaczy pani Aneta, mama Michałka.

 

Zaangażowanie Michałka w sklejanie samolotów zainspirowało mnie do odświeżenia informacji na temat samorealizacji i jej wpływu na nasze życie. Czym jest samorealizacja? Zacznijmy od początku.

 

Pierwszy raz pojęcie samorealizacja na grunt psychologii zostało wprowadzone w 1939 roku przez Kurta Goldsteina. Zdefiniował on samorealizację jako „nadrzędny motyw sterujący ludzką aktywnością, zorientowany na spełnienie możliwości i urzeczywistnienie osobistego potencjału jednostki”[1]. Analizą tego pojęcia zajmował się również Erich Fromm, jednak najpełniejsze jego rozwinięcie znajduje się w dorobku naukowym Abrahama Maslowa.

 

Zarówno Fromm jak i Maslow w swoich koncepcjach samorealizacji odwołują się do natury ludzkiej. Obaj uważają, że człowiek z natury jest „dobry, kochający, twórczy”[2]. Fromm budując podstawy swojej etyki humanistycznej uznał, iż „celem życia człowieka jest rozwijanie jego mocy »zgodnie z prawami natury «[3]. Dążenie do samorealizacji przynależy więc do natury człowieka, przy czym należy spełnić warunek „bycia” człowiekiem zdrowym. Zdrowy człowiek zdaniem Maslowa to taki, który kierowany jest „przez swoje potrzeby rozwoju i urzeczywistnienia swoich najpełniejszych możliwości i zdolności”[4].

 

Fromm, jak i Maslow określają zachowanie człowieka przez pryzmat jego potrzeb. Maslow stworzył piramidę hierarchicznie ułożonych potrzeb, które obejmują zarówno biologiczne aspekty życia człowieka, jak i potrzeby wyższego rzędu. Są to potrzeby dane wszystkim ludziom i dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania muszą zostać zaspokojone. Należą do nich: bezpieczeństwo, miłość, uznanie, samorealizacja. Samorealizacja stanowi potrzebę najwyższego rzędu, dlatego może zostać zrealizowana wówczas, gdy potrzeby gatunkowe zostaną zaspokojone. Wtedy to człowiek może rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku, wypracowując swój własny, niepowtarzalny styl. Samoaktualizacja ma bowiem „charakter indywidualny, gdyż każda osoba jest różna”[5].

 

Według twórców psychologii humanistycznej naturalnym dążeniem każdego człowieka jest samorealizacja. Niestety nie wszystkim udaje się uzyskać ten stan lub w ogóle rozpocząć ten proces. Przeszkodę mogą stanowić niekorzystne warunki społeczno- kulturowe, ekonomiczne, niezaspokojone potrzeby czy mało przyjazne społeczeństwo. Również sam człowiek może być dla siebie „zagrożeniem”, co wiąże się z jego lenistwem, czy brakiem chęci do działania.

Aktywność bowiem jest głównym wyznacznikiem samorealizacji. Warto więc wziąć przykład z Michałka. Można by stwierdzić, że warunki, które towarzyszą jego codziennej egzystencji są niekorzystne, a jednak pasja, której się oddaje maluje uśmiech na jego twarzy.

 

Na podstawie:

Szymańska B., Co to znaczy „być sobą”. Filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji. Kraków 1997, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Cytaty:

[1] www.lacros.resof.eu/Samorealizacja-kij.htm

Szymańska B., Co to znaczy „być sobą”. Filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji. Kraków 1997, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka s. 115 [2], s.91 [3], s. 116 [4, 5].

(opracowanie własne)

Wyszukiwarka
Podobne artykuły
Czy jestem kreatywny/a?

Kreatywność i twórczość,-

W literaturze przedmiotu figuruje podział na twórczość elitarną oraz egalitarną. Wyróżnia się również twórczość psychologiczną oraz historyczną. W jaki sposób można określić swój poziom kreatywnośc...

Dodano: 2012-04-06

Bethany Hamilton - Życiowa pasja mimo wszystko

Znane osoby,-

Dla osób pełnosprawnych niewyobrażalne jest codzienne funkcjonowanie po utracie jakiejkolwiek części ciała. Złamana ręka lub noga opatrzona gipsem sprawia ogromne problemy i frustrację przy najbard...

Dodano: 2012-03-26

Samorealizacja jako wyznacznik jakości życia

Pomoc i wsparcie,

Jakość życia, szczególnie dla osoby niepełnosprawnej, zależy od jakości przeżywanych przez nią doświadczeń. Składowymi jakości życia są między innymi przyjemność i satysfakcja.

Dodano: 2012-02-28

Wysoki kontrast
A+
Zmieniaj swobodnie i proporcjonalnie wielkość czcionek jak również obrazków i całej szaty graficznej strony.

Używaj wbudowanych funkcji przeglądarki internetowej:
- w celu powiększenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "+" naraz
- w celu zmniejszenia rozmiaru naciśnij "CTRL" i "-" naraz
- w ustawienia oryginalnej wielkości naciśnij "CTRL" i "0" naraz